Gedragstherapeutische training voor kinderen en ouders

Pijlers ED

Ouderbetrokkenheid

Er wordt veel waarde gehecht aan de betrokkenheid van opvoeders bij ED. Dat de omgeving een grote rol speelt bij angsten is veelvuldig aangetoond,
zowel in het ontstaan alsook in de aanpak van angstklachten.

Daarom worden opvoeders in ED niet alleen zijdelings maar via een aparte oudergroep betrokken, welke parallel loopt aan de kindertraining.
Aan het einde van de bijeenkomsten zullen ouders en kinderen zich samenvoegen om opdrachten uit te voeren en thuisopdrachten te bespreken.

Groepsdynamiek

Door in groepen te werken leren kinderen het geleerde direct toepassen in de praktijk. Het deelnemen aan een groep en het samen of tegelijkertijd uitvoeren van opdrachten vergroot plezier, toewijding en motivatie. Deelname aan een groep is tevens voor veel kinderen met sociaal-emotionele problemen een vorm van exposure en activatie. Ook het besef dat zij niet de enige zijn met problemen is belangrijk. Kinderen kunnen elkaar steunen en over drempels heen helpen.

Spelfactor

Bij ED wordt kinderen spelenderwijs geleerd ‘als detective’ op zoek te gaan naar eigen gedachten, emoties en oplossingen.
Doel hiervan is het ontwikkelen van nieuwsgierigheid en kinderen te prikkelen om problemen aan te pakken.